PES si zacvičí spolu s Českou komorou fitness

OBOROVÉ TLAČÍTKO

Česká komora fitness se zavázala podat podnikatelům v oboru pomocnou ruku v boji s nesrozumitelnými paragrafy, nesmyslnými regulacemi a přebujelou byrokracií. Komora fitness se zapojí do Právního elektronického systému (tzv. „PES“), který je strategickým projektem Hospodářské komory a cílí právě na významné zlepšení právního prostředí v České republice. „Aby se ovšem tento cíl podařilo naplnit, nesmí zůstat Hospodářská komora ve svých snahách osamocena.“ zdůvodňuje svou podporu PES prezidentka České komory fitness Jana Havrdová.

V rámci spolupráce vytvoří Komora fitness ve spolupráci s odborníky z HK ČR v rámci PES přehled právních povinností a administrativních požadavků „na míru“ přímo pro podnikatele v oblasti fitness. Zdlouhavé a nákladné plnění, mnohdy nesmyslných, povinností a přebujelá byrokracie podnikatele vyloženě štve. Jedná se o dlouhodobý problém. Přitom zdravé právní prostředí a smysluplně nastavená pravidla mohou zvýšit atraktivitu podnikání ve fitness a tím pomoci zapojit pravidelný pohyb do každodenního života lidí.“ dodává prezidentka Havrdová.

Více informací na: www.komorafitness.cz